Huvud New-Jersey-Politik Obama godkännande betyg 44%, säger FDU Poll

Obama godkännande betyg 44%, säger FDU Poll

Även om han inte var tillbaka där de var när han började sin andra mandatperiod drar Obama ungefär lika många anhängare som motståndare nu. Fyrtiofyra procent godkänner och 41% ogillar presidenten, oförändrade siffror från januari, och upp något från förra hösten. Obama mår särskilt bra bland årtusenden (59%) och icke-vita (67%), två grupper som han var starkt beroende av för stöd i båda sina val.

På nationell nivå har de ekonomiska nyheterna varit bättre med arbetslösheten minskat och arbetstillväxten mer robust. Människor ser till presidenten för ekonomisk förvaltning, och hälsosamma ekonomiska rapporter reflekterar väl över varje president. Att komplicera saker är naturligtvis utrikespolitik och vad man ska göra med ISIS, förhandlingar med Iran om dess kärnkraftsprogram och ryska aggression mot Ukraina. Dessa pågående problem mildrar utan tvekan en allmän opinionsuppgång för presidenten i New Jersey, säger Krista Jenkins, chef för omröstningen.

Precis som väljarna uppfattar riktningen som staten går negativt, säger hälften att landet är på väg åt fel spår (52%) med lite mer än en tredjedel (37%) som tror att det går rätt väg.

Fairleigh Dickinson University genomförde undersökningen av 790 registrerade väljare i New Jersey per telefon med både fasta telefoner och mobiltelefoner från 23 februari till 1 mars. Felmarginalen är +/- 3,5 procentenheter.

Intressanta Artiklar